مشاهده منوی کامل

  • مشاهده همه

  • ساندویچ

  • پیتزا

  • تنوری

  • کنتاکی و اسپایسی

  • پیش غذا

  • نوشیدنی

ساندویچ
مخصوص صوفی
مخصوص صوفی
مخصوص صوفی

مواد تشکیل دهنده:

میکس گوشت

رست بیف

استیک مرغ

گوجه فرنگی

جعفری

سس مخصوص

رویال برگر
رویال برگر
رویال برگر

مواد تشکیل دهنده:

برگر ۲ عدد

سس مخصوص

مخلفات

چیزبرگر
چیزبرگر
چیزبرگر

مواد تشکیل دهنده:

برگر

پنیر گودا

سس مخصوص

مخلفات

هات داگ ویژه
هات داگ ویژه
هات داگ ویژه

مواد تشکیل دهنده:

سوسیس هات داگ

پنیر پیتزا

سس مخصوص

فیش برگر
فیش برگر
فیش برگر

مواد تشکیل دهنده:

ماهی شیر

سس مخصوص

مخلفات

همبرگر مکزیکی
همبرگر مکزیکی
همبرگر مکزیکی

مواد تشکیل دهنده:

برگر تند

سس مخصوص 

مخلفات

چیزبرگر با قارچ
چیزبرگر با قارچ
چیزبرگر با قارچ

مواد تشکیل دهنده:

برگر

قارچ

پنیر گودا

سس مخصوص

مخلفات

 

قارچ برگر
قارچ برگر
قارچ برگر

مواد تشکیل دهنده:

برگر

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

همبرگر مخصوص صوفی
همبرگر مخصوص صوفی
همبرگر مخصوص صوفی

مواد تشکیل دهنده:

میکس گوشت گرم گوساله و گوسفند

سس مخصوص

مخلفات

فیله با پنیر
فیله با پنیر
فیله با پنیر

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ سوخاری شده

پنیر گودا

سس مخصوص

مخلفات

 

رست بیف
رست بیف
رست بیف

مواد تشکیل دهنده:

گوشت راسته گوساله

سس مخصوص

مخلفات

استیک مرغ
استیک مرغ
استیک مرغ

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ 

سس مخصوص

مخلفات

فیله کنتاکی
فیله کنتاکی
فیله کنتاکی

مواد تشکیل دهنده:

 فیله سوخاری شده

سس مخصوص

مخلفات

هات داگ ساده
هات داگ ساده
هات داگ ساده

مواد تشکیل دهنده:

 سوسیس هات داگ دمس

سس مخصوص

مخلفات

ژامبون گوشت
ژامبون گوشت
ژامبون گوشت

مواد تشکیل دهنده:

کالباس ژامبون گوشت

گوجه فرنگی

جعفری

خیارشور

سس مخصوص

 

 

استیک گوشت
استیک گوشت
استیک گوشت

مواد تشکیل دهنده:

فیله گوساله 120 گرمی

سس مخصوص

مخلفات

کباب ترکی گوشت
کباب ترکی گوشت
کباب ترکی گوشت

مواد تشکیل دهنده:

راسته ی گوساله تازه

مغز ران گوساله

ادویه جات مخصوص

قارچ

فلفل دلمه

پياز

جعفری

سس مخصوص

کباب ترکی مرغ
کباب ترکی مرغ
کباب ترکی مرغ

مواد تشکیل دهنده:

ران و سینه مرغ

ادویه جات مخصوص

قارچ

فلفل دلمه

جعفری 

پياز

سس مخصوص

پیتزا
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف

مواد تشکیل دهنده:

مغز راسته گوساله (ریش ریش شده)

قارچ

فلفل دلمه

زیتون

پنیر پیتزا

 

پیتزا پنیر
پیتزا پنیر
پیتزا پنیر

مواد تشکیل دهنده:

پنیر پیتزا

 

پیتزا قارچ و پنیر
پیتزا قارچ و پنیر
پیتزا قارچ و پنیر

مواد تشکیل دهنده:

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا استیک تند
پیتزا استیک تند
پیتزا استیک تند

مواد تشکیل دهنده:

فیله گوساله گریل شده

قارج

گوجه فرنگی

زیتون

پنیر پیتزا

 

پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ گریل شده

گوجه فرنگی

ٰزیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات

مواد تشکیل دهنده:

ذرت

هویج

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

قارچ

پنیر پیتزا

سس مخصوص

پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

مواد تشکیل دهنده:

کالباس پپرونی

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

قارچ

پنیر پیتزا

سس مخصوص

پیتزا دریایی
پیتزا دریایی
پیتزا دریایی

مواد تشکیل دهنده:

ماهی شیر

گوجه فرنگی

زیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا مخصوص صوفی
پیتزا مخصوص صوفی
پیتزا مخصوص صوفی

مواد تشکیل دهنده:

گوشت چرخ کرده

ژامبون گوشت 

ژامبون مرغ

گوجه فرنگی

فلفل دلمه

زیتون و قارچ

پنیر پیتزا

 

پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

مواد تشکیل دهنده:

گوشت چرخ کرده

فلفل دلمه

زیتون

قارچ

پنیر پیتزا

 

تنوری
فیش برگر تنوری
فیش برگر تنوری
فیش برگر تنوری

مواد تشکیل دهنده:

ماهی شیر 

چيپس و پنير

قارچ 

سس مخصوص

مخلفات

استیک مرغ تنوری
استیک مرغ تنوری
استیک مرغ تنوری

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ 

 چیبس و پنیر 

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

ژامبون پپرونی
ژامبون پپرونی
ژامبون پپرونی

مواد تشکیل دهنده:

ژامبون پپرونی

سس تند

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

ویژه تنوری
ویژه تنوری
ویژه تنوری

مواد تشکیل دهنده:

گوشت گریل شده

مرغ گریل شده

پنیر پیتزا

قارچ

سس مخصوص

رویال برگر تنوری
رویال برگر تنوری
رویال برگر تنوری

مواد تشکیل دهنده:

برگر ۲ عدد

قارچ

 چیپس و پنیر 

سس مخصوص

مخلفات

رست بیف تنوری
رست بیف تنوری
رست بیف تنوری

مواد تشکیل دهنده:

گوشت راسته گوساله 

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

هات داگ تنوری
هات داگ تنوری
هات داگ تنوری

مواد تشکیل دهنده:

سوسیس هات داگ دمس

چيپس و پنير

سس مخصوص

مخلفات

ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت تنوری

مواد تشکیل دهنده:

کالباس مخصوص دمس

چيپس و پنير

سس مخصوص

مخلفات

استیک گوشت تنوری
استیک گوشت تنوری
استیک گوشت تنوری

مواد تشکیل دهنده:

فیله گوساله 120 گرمی

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

کنتاکی و اسپایسی
فیله استریپس
فیله استریپس
فیله استریپس

مواد تشکیل دهنده:

مرغ

آرد سوخاری

مواد مخصوص

اسپایسی مرغ 8 تکه
اسپایسی مرغ 8 تکه
اسپایسی مرغ 8 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

 

اسپایسی مرغ 3 تکه
اسپایسی مرغ 3 تکه
اسپایسی مرغ 3 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

اسپایسی مرغ 2 تکه
اسپایسی مرغ 2 تکه
اسپایسی مرغ 2 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

کنتاکی مرغ 2 تکه
کنتاکی مرغ 2 تکه
کنتاکی مرغ 2 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

کنتاکی مرغ 3 تکه
کنتاکی مرغ 3 تکه
کنتاکی مرغ 3 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

کنتاکی مرغ 8 تکه
کنتاکی مرغ 8 تکه
کنتاکی مرغ 8 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

پیش غذا
سالاد فصل
سالاد فصل
سالاد فصل

مواد تشکیل دهنده:

کاهو

خیار

گوجه فرنگی

هویج

کلم پیچ

ذرت

سس سالاد

 

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

مواد تشکیل دهنده:

سیب زمینی

 

 

پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای

مواد تشکیل دهنده:

پیاز

آرد سوخاری

 

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری

مواد تشکیل دهنده:

قارچ

مواد مخصوص

ادویه مخصوص

نوشیدنی
آب معدنی
آب معدنی
آب معدنی
دلستر
دلستر
دلستر
دوغ
دوغ
دوغ
نوشابه
نوشابه
نوشابه